Rådgivning

Att köpa båt

Ska du köpa båt? Här hittar du praktiska tips och råd kring båtköpet.

Här finns också fakta du som båtköpare bör känna till. Du kan spara både pengar och bekymmer genom att sätta dig in i ämnet inför ditt båtköp

Vem köper du båten av?

Om du köper en båt från en näringsidkare, det vill säga en båthandlare eller båtförmedlare/båtmäklare är konsumentskyddet starkare. Då  har du ett bättre skydd än om du köper av en privatperson. Om du köper av en privatperson är det viktigt att skriva ett komplett avtal som reglerar tänkbara och förutsebara frågeställningar.

Är båten efterlyst eller stulen?

När du köper en båt eller motor så ska du alltid kontrollera att den inte är efterlyst som stulen. I första hand är det Polisen och Larmtjänst du kan vända dig till när det gäller att kontrollera om en båt är efterlyst.

Tänk på …

att du i normalfallet inte kan hävda god tro och få behålla båten om det visar sig att båten du köpte var en stulen båt. Den rätte ägaren har rätt att få tillbaka båten.
att kontrollera säljaren och flera ägarled bakåt om det är möjligt. Stämmer säljarens namn och adress?
att märka din båt och motor tydligt.

Besiktningsman

Många köp görs upp mellan privatpersoner. Då är det bra att be en expert om hjälp, speciellt om det är fråga om en större och dyrare båt.

En båtbesiktningsman är en person med stor erfarenhet från tillverkning, reparation och handhavande av olika typer av båtar. Besiktningsmannen går igenom båten och dess skick vid försäljningstidpunkten. Om besiktningsmannen upptäcker brister eller fel hos båten noteras detta i ett besiktningsprotokoll.

Om det blir anmärkningar i besiktningsprotokollet kan dessa ligga till grund för en uppskattning av eventuella kostnader för åtgärder. Detta kan bespara båda parter tråkiga efterräkningar.
En förteckning över auktoriserade båtbesiktningsmän hittar du hos Båtbesiktningsmännens Riksförening.

Granska köpekontraktet

När du köper en båt av en båthandlare ska du se över villkoren i köpekontraktet så dessa är rimliga och återspeglar vad ni kommit överens om. Granskningen är extra viktig när du köper båten privat. För att få hjälp med detta kan du t.ex. vända dig till oss på Båtjuristen.

Lagar kring båtköp

Här är några exempel på lagar som kan beröra dig när du som privatperson köper båt.

Konsumentköplagen

Gäller när du som privatperson köper en vara av en näringsidkare. I den finns bl.a. dina rättigheter när det är fel på en vara.

Köplagen

Lagen gäller i de fall konsumentköplagen inte är tillämpbar, d.v.s. vid handel mellan näringsidkare (företag), mellan privatpersoner och när en privatperson säljer en vara till näringsidkare.

Konsumenttjänstlagen

Gäller när du som konsument låter en näringsidkare utföra ett arbete på något som du äger. Lagen är ett skydd vid t.ex. reparationer.

CE-märkning

Sedan sommaren 1998 ska alla fritidsbåtar 2,5–24 meter långa inom EU vara CE-märkta. Även importerade båtar.

Är båten registrerad är det lättare att få tillbaka den vid t.ex. stöld. Båtens mått kan innebära registreringskrav.
Se över olika båtförsäkringar och välj en bra för din båt. Jämför villkoren och välj en som innehåller rättsskydd.