Båtjuridik

En del av båtlivet

Båtjuridik är en del av båtlivet. Att göra rätt från början eller agera rätt när något oförutsett inträffar innebär goda förutsättningar att få ägna sig åt ett bekymmerfritt båtägande.

Alla båttvister måste inte lösas med juridiska medel. Ofta kan det räcka med att diskutera den uppkomna situationen med motparten. Det kan därför vara klokt att kontakta oss redan när Du känner att ett mellanhavande är under uppsegling i stället för att vänta till dess positionerna är helt låsta.

Vi har stor erfarenhet av båtar, båtjuridik och de regelverk som finns för motor- och segelbåtar. Genom att vi själva är båtmänniskor sedan barnsben med lång juridisk erfarenhet, har vi tillägnat oss en unik sakkunskap om de flesta frågor som rör båtaffärer, import och export av båtar inom och utom EU och framförallt tvister samt hur man undviker och löser dessa.

Vi kan villkoren runt båtlivet och vet vilka fallgropar som finns. Vi biträder i alla juridiska ärendetyper avseende båtar och båtfrågor. Vi biträder privatpersoner, små och medelstora företag samt båtklubbar och organisationer.

Under åren har vi etablerat ett stort kontaktnät och genom att ha biträtt många båtägare tillägnat oss stor vana av båtavtal, förhandlingar och processer. Ju tidigare Du kontaktar oss desto mer nytta kan vi göra. Genom god framförhållning kan vi skapa stabil avtalsgrund för ett lyckat båtköp eller en båtförsäljning och kanske även undvika en tvist, eller i vart fall minimera dess konsekvenser.

Vi arbetar förebyggande vid avtalsskrivning och rådgivning innan köp och försäljning av båtar, säväl nationellt som internationellt. Det är inte ovanligt att konflikter och/eller diskussioner av olika slag uppkommer; konflikter av mera personlig natur eller ekonomiska tvister. Det kan röra sig om både förutsebara och inte förutsebara situationer.

Vi står till tjänst med medling och rådgivning i ett inledande skede. Om tvister uppstår åtar vi oss att agera som Ert ombud i domstol och skiljeförfarande. Vi företräder privatpersoner, företag, båtklubbar, organisationer.

Vi sätter oss in i just Din unika situation. Genom välformulerade avtal som är anpassade till varje situation samt vårt gedigna båtkunnande kan vi skapa förutsättningar för en lyckad affär. Skulle tvister uppkomma är det tryggt att veta att processandet kommer att skötas snabbt och effektiv och till så låg kostnad som möjligt.