Anlita oss

Att anlita båtjurist kan göra ditt båtägande smidigare och kan till exempel hjälpa dig att få fel på din nyköpta båt åtgärdade. Det kan också gälla att bemöta klagomål från en köpare av din båt. Du kanske vill hyra ut båten på ett tryggt sätt?

Vi vet att många tycker att det känns tryggt i att få klarhet i vilka regler som gäller. Många drar sig för att kontakta en jurist eftersom man tror att det skall bli dyrt. Inget kan vara mer fel!
Naturligtvis är många frågor alltför komplicerade för att kunna lösas bara genom ett kort telefonsamtal, men ofta är det ändå möjligt att få viss vägledning hur man skall agera i en viss fråga.

Vad kostar en jurist?

Att ta hjälp av en jurist behöver inte kosta så mycket. Antagligen har du ett inbyggt rättsskydd i dina försäkringar, som du kan ta hjälp av. Den egna försäkringen är bästa stället att titta om du behöver ekonomisk hjälp i en rättslig tvist. Vi hjälper dig med kontakterna med ditt försäkringsbolag.

Rättsskyddet är en del av ditt försäkringsskydd som normalt ingår i bland annat villa/hemförsäkring samt i din båtförsäkring. Rättsskydd finns även i en företagsförsäkring eller båtklubbsförsäkring. Kontrollera närmare i ditt försäkringsbrev eller fråga oss om råd. Vi hjälper dig gärna med ansökan och med råd.
Det kan också finnas möjlighet att söka allmän rättshjälp. Detta är den ekonomiska hjälp staten i vissa fall kan ge vid rättsliga angelägenheter eller tvister. Vi hjälper dig med ansökan.

Vi hjälper dig!

Vi hjälper Dig bland annat med utformningen av ansökan om rättsskydd/allmän rättshjälp. Vi hjälper Dig även med råd och anvisningar samt biträder i frågor som gäller Dina försäkringar och den ersättning Du kan ha rätt till. Om Du vill sköter vi alla kontakter med ditt försäkringsbolag.

Skulle Du inte ha någon försäkring eller annat skydd som täcker Dina kostnader kommer vi överens om villkoren och vilken betalning som skall utgå. Detta ger dig full trygghet!

Rättsskydd i båtförsäkring

Om du som privatperson och i egenskap av ägare, brukare och förare av den försäkrade båten, hamnar i rättstvist, kan du få hjälp med juristkostnaderna. Skulle du behöva juridisk hjälp vid tvister kring skador, reparationer, köp, försäljning och uthyrning, då har du normalt tillgång till ett rättsskydd genom din båtförsäkring.

Rättsskyddet gäller normalt för tvister som kan prövas av tingsrätt eller av en så kallad ”dispaschör”, en person som utreder ersättningskrav vid haveri. Försäkringen betalar dock inte ut någon ersättning för förlorad arbetsinkomst, privata utlägg, resor och liknande.