Hyra båt

Att hyra båt kan vara praktiskt och lättvindigt, istället för att äga. Till exempel om ni vill semestra i en annan skärgård än hemma,  eller om ni använder båt bara en vecka om året. Det är också ett smidigt sätt att prova på, inför eget båtköp.

Även för den som hyr båt finns det viktiga saker att tänka på. Det är speciellt viktigt att läsa hyresavtalet noga när man hyr en båt, eftersom det ofta inte finns några särskilda konsumentskyddsregler för detta ändamål.

Att hyra båt privat

Det billigaste sättet att hyra båt är normalt att hyra båten från en privatperson. Antingen direkt av båtägaren eller via en förmedlare. Detta ställer dock krav och kräver bl a att man letar bland annonser och bildar sig en uppfattning branschen och dess aktörer. Det finns oseriösa båtförmedlare som talar gott om båtar som de inte ens har sett lika väl som det finns privata uthyrare som talar gott om sin båt. Innan du betalar hyressumman krävs alltså en ingående besiktning. Kolla också att försäkringen gäller även när båten hyrs ut. Kontrollera utrustningslistan, kontrollera allt finns. Se även till att uthyraren lämnar ett telefonnummer där han kan nås under hyrestiden. Om du ska kunna välja med omsorg och ha ett stort utbud är det också viktigt att vara ute i god tid.

Att hyra båt från uthyrningsfirma

Vänder man sig till en professionell uthyrare kostar det ofta mer. Men samtidigt spar man också mycket jobb och får bättre garantier. De flesta etablerade uthyrare har moderna båtar och därmed är risken för haveri liten. Skulle båt eller utrustning ändå gå sönder finns det oftast personal som snabbt kan vara på plats och åtgärda felen. I värsta fall byter de ut båten och semestern kan fortsätta. Det är en service som en privat uthyrare inte kan erbjuda.

Att hyra båt utomlands

Om man ska hyra båt utomlands är det alltid bäst att vända sig till en professionell uthyrare. Skulle en tvist uppstå med en privat uthyrare utomlands gäller det landets lagar och möjligheten att driva en rättsprocess är oftast mycket liten. Genom att vända sig till ett företag som är stationerat i Sverige minimeras risken för problem.
Seriösa uthyrare anstränger sig normalt för att hyrestagaren ska bli nöjd. Även hos etablerade uthyrare är det dock viktigt att vara ute i god tid. Då är chanserna större att man får den båttyp man önskar. Genom att vara tidigt ute kan man också komma undan billigare. Dessutom finns det alltid utrymme att pruta. Det har aldrig existerat några fasta priser i hyrbranschen.

Att hyra båt – Avtal och försäkring m.m.

Oavsett om man hyr av ett företag eller en privatperson så ska det finnas en lista på all utrustning som hör till båten. Begär även en provtur tillsammans med uthyraren. Ingen båt är den andra lik och det är nu du lär dig var huvudströmbrytaren sitter, hur spisen fungerar och allt annat som är nödvändigt att veta. Till sist ska uthyraren och kunden syna båten tillsammans och skriva upp eventuella fel och brister i ett besiktningsprotokoll. Det är det bästa sättet att slippa få skulden för gamla skador. Det är inte trevligt att riskera att uthyraren kräver ersättning för fel som inte fanns i protokollet innan avfärd. Man kan spara pengar på att hyra privat. Tryggare är dock att vända sig till en etablerad uthyrningsfirma. Det kostar extra, men risken för krångel och tråkigt efterspel är då minimal. Speciellt viktigt är det att inspektera båten och alla dess inventarier inkl. motor och segel. Eventuella brister skall påpekas och helst avhjälpas innan avsegling. Är inte det möjligt skall de noteras i besiktningsprotokollet. Det är för sent att påpeka eventuella fel när man kommer tillbaka och dessutom kan man då bli ersättningsskyldig för skador som någon tidigare hyresgäst är ansvarig för.

En viktig del av avtalet är vem som ansvarar för skador på det som hyrs. Utgångspunkten är att uthyraren, som äger båten, är ansvarig för uppkomna fel och vid olyckshändelser, även när båten överlämnats till hyrestagaren. Hyrestagaren kan bara bli ansvarig om skadan beror på att han själv har varit oaktsam eller vårdslös. Om den hyrda båten skulle skadas t ex vid brand, är hyrestagaren inte ansvarig för skadorna, under förutsättning att branden upp-kommit av en olyckshändelse.

Säkerställ att båten är helförsäkrad under hyresperioden. Detta bör normalt ingår i hyran. Det är vanligt förekommande att hyrestagaren måste deponera ett belopp, som motsvarar försäkringens självrisk. När hyrestagaren lämnar tillbaka båten i samma skick, som när han fick den, återbetalas depositionsbeloppet. Hyrestagaren är ansvarig för båten under hela hyrestiden och att båten framförs i enlighet med gällande sjöfartsregler.
Tänk också på att båten normalt ska återlämnas fulltankad, städad och i övrigt i samma skick som när hyrestagaren fick den. Det kan dock finnas undantag.

Skulle något gå sönder under hyresperioden skall du inte gå till någon hamn och åtgärda felet på egen bekostnad för att sedan begära ersättning när ni kommer tillbaka. Skulle något inträffa skall du istället kontakta båtägaren och begära assistans eller instruktion från båtägaren om vad ni skall göra. Se till att du får klara direktiv om detta när båten kvitteras ut båten och information om hur man kan nå båtägaren för hjälp om det skulle behövas.
Eventuella krav från dig på ersättning för stillestånd och/eller egna kostnader p.g.a. brister hos båten brukar inte godkännas om inte båtägaren först fått möjlighet att åtgärda bristerna när de upptäckts. Du skall inte heller räkna med att kunna avräkna eventuella krav från båtägarens sida om ersättning för skador som du eller besättningen åsamkat båten mot brister hos båten som du åtgärdat under seglingen eller anmäler först vid återkomsten till hemmahamnen.