Rättsskydd i båtförsäkring

Om du som privatperson och i egenskap av ägare, brukare och förare av den försäkrade båten, hamnar i rättstvist, kan du få hjälp med juristkostnaderna. Skulle du behöva juridisk hjälp vid tvister kring skador, reparationer, köp, försäljning och uthyrning, då har du normalt tillgång till ett rättsskydd genom din båtförsäkring.

Rättsskyddet gäller normalt för tvister som kan prövas av tingsrätt eller av en så kallad ”dispaschör”, en person som utreder ersättningskrav vid haveri. Försäkringen betalar dock inte ut någon ersättning för förlorad arbetsinkomst, privata utlägg, resor och liknande.

Nyaste artiklarna

Kontaktdetaljer

Båtjuristen, Häller Juridik,
Spannmålsgatan 13 (besök)
461 30 Trollhättan
Tel: +46 (0)520-22 10 20
Mobil: +46 (0)708-39 62 32
E-post: info[@]batjuristen.se
Webbplatser: http://batjuristen.se
http://hallerjuridik.se

Postadress:
Båtjuristen, Box 68, 461 22 Trollhättan